Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce!

Projekt edukacyjny Hot Communication skierowany jest do właścicieli hoteli, dyrektorów i potencjalnych inwestorów hotelarskich, który jest realizowany we współpracy ze szkołą hotelową w Hadze – Hotelschool The Hague (5. miejsce w światowym rankingu uczelni hotelarskich). W ramach projektu współpracują najlepsi praktycy z branży oraz pracownicy naukowi związani z hotelarstwem. Celem jest doskonalenie usług w hotelach. Dodatkowo są organizowane indywidulane szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, czyli mowy ciała, emisji głosu, mikroekspresji.

Strona w budowie. Zapraszamy wkrótce!